maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

Oralakupunktúra

biologiai-fogaszat

Az oralakupunktúra – biológiai fogorvoslás fogalma, célja

A természetgyógyászati módszerek összefoglaló megnevezéseként ma, a világban leginkább a komplementer medicina elnevezés terjedt el. A természetgyógyászati orvoslás módszereinek megjelenése a fogászat területét is érintették. Először az akupunktúra egy részterülete, az oralakupunktúra – 1990, majd a homeopátia – 1994, és a „biológiai” fogászat egyéb területei jelentek meg alternatív terápiaként.

„A komplementer meghatározás az Európai Unióban hivatalosan elfogadott szóhasználatot jelenti a korában alkalmazott biológiai, alternatív, stb. elnevezések helyett. A köznyelvben meghonosodott „biológiai” kifejezés a fogászat szakterületének és a szervezet egészének kapcsolatát, vizsgálatát és a természetgyógyászati jellegű terápiáját takarja. Használható még a nem konvencionális gyógymód elnevezés, mely jogszabályban rögzített nomenklatúra és azt tükrözi, hogy a mindennapokban általánosan alkalmazott, hagyományos gyógyító eljárásoktól eltérő, gyógyító tevékenységről beszélünk. A komplementer fogorvoslás általános elvei megegyeznek a természetgyógyászat és a holisztikus gondolkodásmód lefektetett elveivel. A komplementer fogorvoslás összefüggő egésznek tekinti az emberi szervezetet és a benne lejátszódó folyamatokat, mint egymással kapcsolatban lévőket vizsgálja. Diagnosztikai módszerei ennek megfelelően a teljes szervezetre kiterjednek. A komplementer fogorvoslás diszciplínájába beletartozik minden olyan diagnosztikai és terápiás eljárás, mely a hagyományos – nyugati típusú – fogorvoslást kiegészítő diagnosztika és gyógymód. Ajánlható minden olyan fogorvosnak, aki többet akar tudni a mindennapi tevékenység területéről és annak kölcsön-, és távolhatásairól.” (MOBOT – MTU Akadémia, 1999)

A biológiai fogászat is támogatja a WHO 1996.-évi állásfoglalását; „a XXI. század az integratív (= hagyományos és komplementer gyógymódok együttes alkalmazása) orvoslás évszázada lesz”, hiszen az orvoslás egységes egészet képez, akár konvencionális, akár nem konvencionális szempontból segíti a beteg gyógyulását.

biologiai-fogaszat1

 

 

 

Az oralakupunktúra háttere

– részlet –

A mozgásszervi betegségek hátterében is gyakran fellelhető a fogászati összefüggés. Ezeket a folyamatokat három betegségcsoport befolyásolja:

  • A gócos fogak direkt és indirekt távolhatásai
  • Az amalgámtömésekbol származó higany és a levegőszennyezésből a tüdőbe kerülő ólom, kadmium vándorlása és lerakódása az ízületekben
  • A fogfolyamatok direkt hatása az egyes ízületekre, izmokra, csigolyaszelvényekre

Az első két csoport folyamatai és hatása már eléggé közismert, most a fogfolyamatok direkt ízületi hatásaival foglalkozunk. Mint sok mindennek a gyógyászatban, ennek is a keleti meridián tanok képezik az alapját.

Kapcsolatok

Voll és Kramer mutatták ki, hogy kölcsönös kapcsolat van a fogak és bízonyos szervek, testfelületek, ízületek között. Bioelektromos mérési módszerek segítségével, az ún. Voll-féle elektro-akupunktúrával bebizonyosodott, hogy a fogak fúrásának és csiszolásának hatására a bőr meghatározott akupunktúrás pontjain mérhető változások lépnek fel a bőr elektromos potenciáljában. Ezeket a változásokat rendszeresen és szabályszerűen meg lehetett figyelni és ez tette lehetővé, hogy az egyes fogak és az akupunktúrás pontok viszonyát megfigyeljék. Így vált ismertté, hogy az adott fogak, adott szervhez, testfelülethez, ízülethez illetve meridiánhoz tartoznak és fordítva, ezeknek is kapcsolatuk van a fogakkal. Az egyes belső szervi betegségeknél, izomfolyamatoknál, ízületi gyulladásoknál a szájüregi nyálkahártyán körülírt – akut vagy krónikus – gyulladásos folyamatok léphetnek fel. A fogak, azok nyálkahártyája (az íny) és fogat körülvevő szövetek funkcionális egységet képeznek, ez az úgynevezett odonton.

1.ábra

Ez a két német orvos fedezte fel, hogy a szájüregben ugyanúgy reprezentálva van az egész szervezet, mint a fül, az orr, a kéz és a láb esetében.

Megállapították az egyes fogakat körülvevő területek és az egyes belső szervek kapcsolatát.

Dr. J. Gleditsch felfedezte az 1970-es évek elején, hogy ezek a területek nemcsak funkcionális egységek, hanem inger hatására aktiválódó akupunktúrás pontokat is tartalmaznak. Több mint 4000 betegen 10 éven át folytatott kezelési sorozat eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a speciális szájnyálkahártya pontokba adott injekciókkal gyors gyógyulást lehetett elérni igen egyszerűen. Mivel J. Gleditsch fül-orr-gégész, elsősorban az arcüreg gyulladások, a mandula gyulladások, a középfül-gyulladások és a fejfájások kezelésével foglalkozott. Megfigyelte, hogy a kezelések eredményeképpen, nemcsak a fül – orr – gége szakterület betegségei gyógyultak, hanem más régebbi, a betegek által nem is említett tünetek, is megoldódtak; pl. évek óta fennálló emésztési problémák, székrekedés, gyomorfájdalom, váll – csípő – térd ízületi panaszok, pszichés kórképek stb.

A pontok vetületeMivel az egyes fogak, fogcsoportok meghatározott meridián párokhoz kapcsolódnak, pontosan megtudjuk határozni az egyes szájüregi területekhez tartozó testfelületeket, ízületeket, régiókat. Ezeken a részeken az adott meridián főcsatornája áthalad, vagy egy mellékágat ad le…

 

 

 

 

 Az oralakupunktúra, a biológiai – komplementer fogászat története – részletek egy cikkből:

“A biológiai fogorvoslás helyzeti felmérése lenne a feladatom most, egy induló évezred elején, Magyarországon. Az átfogó elemzés helyet inkább a tényekre és az eredményekre szorítkozom.

Miként minden módszer, mely a hagyományos, akadémikus, vagy ortodox gyógyítás ellen, mellett vagy azt kiegészítve létrejött az elmúlt évtizedben, a biológiai fogorvoslás is – mint szakterület – megjelent a hagyományos fogászat mellett. Hasonló útkeresési, beilleszkedési problémákkal néz szemben az egész világon és Magyarországon is. Ezek jellegükből adódóan két irányúak; vagy teljes nyíltsággal feltárva az adott szakterület ellentmondásait, korlátait, káros kezelési hatásait, vállalja a konfrontációt a hivatalos szervekkel, az egyetemi képzési rendszerrel, “illegalitásba” kényszeríti magát, vagy megfelelő kapcsolódási pontokat keresve a hivatalos oktatási rendszerhez, a kiegészítő gyógymódok egyes elemeit megpróbálja beépíteni – mint periférikus részegységeket – abban a reményben, hogy “belülről” könnyebb az orvosi szemléletváltozást elérni. Ez utóbbit azon az áron, hogy a kezdeti ambíciók idővel megfakulhatnak. Természetesen hazánkban is mindkét útvonalnak megvannak a reprezentánsai.

Az egészségügyi változások iránti igények erőteljesebben jelentkeztek az elmúlt 10 év folyamán, mint a tőlünk nyugatra eső országokban. Ennek okai a lezajlott társadalmi folyamatokban is keresendők. A 80-as évek végén tapasztalható földrengés szerű változások az egészségügyben is éreztették hatásukat. Mindenki előtt nyilvánvaló lett, hogy a hagyományos gyógyászati értékrend és módszer elavult, alapjaiban megújítandó. Az ortodox gyógyászat leghívatottabb képviselői is elbizonytalanodtak, álláspontjuk helyességét illetően. A 90-es évek közepére a kezdeti lendület alábbhagyott, 1999-re pedig az “át nem léphető” határvonalak bemerevedtek. Ezekben a folyamatokban sokat számított az egészségügyi kormányzatok hullámzó teljesítményei, a mindenkori kormány, az egészségügyi problémákat huszadrangú politikai kérdésként kezelő magatartása.

Jelenleg, bár hivatalosan nem rendezett, a fogorvosi egyetemi oktatásba nem befogadott, de több mint 20 éves oktatási múlttal és oktatási tematikával, tankönyvekkel, vizsgarendszerrel, a miniszter által kinevezett honoris causa vizsgáztatóval rendelkező ismert és elismert fogorvosi tevékenység. A HKO (Hagyományos Kínai Orvoslás) magyarországi oktatásának 1993-óta részét képezi a biológiai fogászat egyik legfontosabb területének az oralakupunktúrának a megismertetése. A pécsi tudományegyetem PTE ÁOK IOI Komplementer Medicina Tanszék 2013-ban a befogadott és akkreditált tanfolyamok közé sorolta a Komplementer – Integrál Fogorvosképzés féléves szakorvosi továbbképző tanfolyamot.

 A magyarországi biológiai – komplemente fogorvoslás tényei. 1990 – Pilisszentkereszt, az első biológiai fogorvosi – oralakupunktúra tanfolyam, még ugyanebben az évben megalakul a biológiai fogorvosok társasága, MOBOT néven. 2013-ig 21 alaptanfolyam, 328 végzett biológiai / komplementer fogorvos. Dr. Tamasi József németországi előadók részvételével – Kramer, Türk – tanfolyamot szervezett Kecskeméten 1992-ben, fogorvosok és orvosok részére. (A fogászat biológiai megközelítése német eredetű, hasonlatosan a homeopátiához. Mindkettő holisztikus, biológiai medicina. Dr. Csiszár Róbert l990-től évenként indította, először oralakupunktúrás, majd biológiai fogászati tanfolyami képzéseit. A képzések alapkoncepciója az volt, hogy az akupunktúra tanait, valamint a fogak- és szervezet energetikai kapcsolatrendszerét egymással hozta összefüggésbe. Az integráció egy komplex holisztikus szemléletmódot adott hallgatóinak, hogy új szemszögből tekintse fogbetegét és annak panaszait. A magyarországi biológiai fogorvosi alapképzés iránt külföldről is megnyilvánult érdeklődés, így a MOBOT már nemzetközi társaság német, szlovák, horvát, szerb, ukrán, román, holland és svéd tagokkal. 1995-ben megjelent „Oralakupunktúra és biológiai fogászat” című könyvében összegezte a tanfolyam anyagát. 1997-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem és a Természetgyógyászati Tanácsadó Testület javaslatára a népjóléti miniszter „honoris causa” vizsgáztatói címmel ruházta fel a „Biológiai fogorvoslás” területén, és egyben felkérte a pályázó vizsgáztató jelöltek vizsgáztatására” 

MOBOT

Magyar Oralakupunktúra Orvosok és Biológiai Fogorvosok Társasága – alapítva: 1990-

“1999-ben, a 10. tanfolyam alkalmából egy új tradiciót honosítottunk meg: a MOBOT rendszeresen, a biológiai fogorvoslásért legtöbbet tett személyt elismerésében kívánja részesíteni a Biológiai – Komplementer Fogorvoslásért Serleg formájában.”

A Biológiai – Komplementer Fogorvoslásért Serleg eddigi kitüntetettjei:

1999 Dr. Csiszár Róbert honoris causa vizsgáztató fogorvos
2000 Dr. Tóth Ildikó biológiai fogorvos és Garamvölgyi András
2001 A Természetgyógyász Magazin szerkesztősége, dr. Görgei Katalin foszerkesztő.
2002 A SEC Software Technology Studio alkotói kollektívája és munkatársai. Különdíj: Nagy Attila programozó, szoftver fejlesztő,
2004 Dr. Cakó Annamária fogszakorvos. – a III. Biológiai Komplementer Fogászati Kongresszus szervezésében végzett munkájáért.

2002. évi díjazott a SEC Software Technology Studio alkotói kollektívája és munkatársai, név szerint; Borsi Pálma, Drávai Blanka, Holecz Attila, Horváth Éva, Nagy Attila, Parragi György. Nagy Attila programozó, szoftver fejlesztő, különdíjban is részesült. A MOBOT a díjjal a BIODENTAL , az első komplementer / biológiai fogászati szoftver létrehozásában való részvételt, munkát, értékelte és méltányolta. Amit a SEC fejlesztői kollektívája, nemcsak mint elvégzendő feladatot teljesített, hanem átérezve a feladat rendkívüliségét ötletekkel is segítette a szoftver létrejöttét.

 

Dr. Csiszár Róbert curriculum 

 életrajz – publikációk – előadások

 

 

 

Könyv / jegyzet:

  • Oralakupunktúra – Biológiai fogászat – Med-System, Bp. 1995.
  • Ha fáj a fog! – fogászat a biológiai fogorvoslás fényében – Med-System,Bp.1999
  • Komplementer – Biológiai Fogorvoslás Jegyzet I. – Alap szint – Med-System, Bp. 2001.
  • Komplementer – Biológiai Fogorvoslás Jegyzet II. – Emelt szint – Med-System, Bp. 2004.

 

A fogak és a szervezet kapcsolata

Táblázat. Új ablakban jelenik meg.

 

Letölthető dokumentumok

oralakupunktura_ea_jegyzet.pdf
Oralakupunktúra HKO
előadás jegyzet
(225 KB .pdf)
komplfogorvoslas_ea_jegyzet.pdf
Komplementer Fogorvoslás
HKO előadás
jegyzet (161 KB .pdf)

kepzes_tematika
(277 KB .pdf)

oralakupunktura_kepek.ppt
Oralakupunktúra – képek
(1850 KB .ppt)

vissza a szekciókra

vissza a lap elejére