maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

MAOT történet

A Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának (MAOT) története két részre osztható.

I. A MAOT hivatalos megalakulás előtti időszak.

II. A MAOT hivatalos megalakulása utáni időszak (1989. február 04.)

I. A koreai háborúban (1950-1953) egészségügyi ellátást nyújtó magyar orvosok közül néhányan megismerkedtek az akupunktúrával, ill. elsajátították művelését (pl. Dr. Szilárd Róbert). Hatásukra többen foglalkozni kezdtek e távol keleti gyógymóddal.

Dr. Marton Sándor 1974-ben az egészségügyi miniszter megbízásából Kínában járt kéttagú küldöttség tagjaként az akupunktúra tanulmányozása céljából. Az akkori magyar egészségügy hagyományos, azaz nyugati akadémikus beállítottságú vezetőit a látogatás során szerzett tapasztalatok nem győzték meg, ennek ellenére az akupunktúra művelése fokozatosan tért hódított.

1983 májusában – a Szófiai Akupunktúrás Világkongresszuson – megalakult a Magyar Akupunktúrás Orvosok Baráti Köre – elnök Dr. Marton Sándor. Az illegalitásban nagyon aktívan működő Baráti Kör 1984-ben szervezte meg első összejövetelét Hévízen (Dr. Völgyi Szilárd). A következő években Dr. Nyerges Endre, Dr. Rédey Tibor, Dr. Csáki László volt a szervező.

Az akupunktúra 1987 óta legális orvosi tevékenység Magyarországon, felügyeletét a Reumatológiai és Fiziotherápiás Szakmai Kollégium a Szakmaközi Bizottságon keresztül gyakorolta, a Szakmaközi Bizottság vezetője Prof. Dr. Predmerszky Tibor, titkára Dr. Nyitrai Tamás volt. Az 1988-ben az akkori Orvostovábbképző Intézetben megindult oktatást Dr. Nyitrai Tamás irányította. Az oktatók többsége a később megalakult MAOT tagja volt.

II. Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága – 1989. február 04.-én Balatonfüreden a Vitorlás Clubban alakult meg – 33 alapító taggal, Dr. Csehák Judit miniszter asszony engedélye és az új társasági törvény által biztosított lehetőségek alapján. A társaság elnöknek Dr. Csáki Lászlót, főtitkárnak Dr. Rédey Tibort választotta meg.

A megkezdett tudományos munka folytatását, az oktatást, továbbképzést a Társaság továbbra is a szívén viselte, és minden év őszén Kongresszust tartott, kezdetben váltakozó, később Balatonfüredi helyszínnel, ahol a kollégák beszámoltak eredményeikről, a nemzetközi akupunktúrás kongresszusokon hallott újabb ismeretekről.

MAOT kongresszust szervezett: Dr. Csáki László, Dr. Szabó András, Dr. Hugyák József, Dr. Hindy Andrea, Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Völgyi Szilárd, Dr. Porga Cecilia, Dr. Görbedi László, Dr. Puskás Ilona, Dr. Rédey Tibor, későbbiekben a MAOT titkársága.

1988-2004-ig, minden tavasszal, Dr. Pesztenlehrer István szervezésében a Győri Akupunktúrás Hétvégeken a nemzetközi akupunktúrás élet vezető személyiségei tartottak továbbképző előadásokat.

1989-1992-ig megjelent az AKUPUNKTÚRA, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának tudományos lapja, a szerkesztőbizottság első elnöke Dr. Marton Sándor volt.

1990 április 17-20. Rómában rendezett – ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) világkongresszuson – Társaságunk felvételt nyert. A MAOT-ot, mint választott delegátus, Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Nyitrai Tamás képviselte. Állandó ICMART képviselőnk 1994-től folyamatosan, jelenleg is, Dr. Hegyi Gabriella PhD. lett.

Az akupunktúra gyakorlásával foglalkozó “Módszertani levél” 1990. augusztus 29. Népjóléti Közlöny-ben jelenet meg, Dr. Nyitrai Tamás tollából.

1990 szeptemberi MAOT Kongresszuson – Hajdúszoboszlón – Dr. Lahner Antal Emlékérem alapítására került sor.

1991 tavaszán az Állatorvostudományi Egyetemen a MAOT patronálásában állatorvosok részesültek akupunktúrás képzésben

1991. szept. 3.-án megjelent az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal állásfoglalása – akupunktúrát csak olyan szakorvos végezhet, aki a HIETE tanfolyam sikeres elvégzését okirattal igazolja (jártassági vizsga).

1991 szeptember 09-én a siófoki Kongresszuson, megalakult a MAOT Állatorvosi Szekciója. Elnöke: Dr. Szathmáry László, titkára Dr. Szita Éva.

1991. szeptember 21. Budapest – MAOT vezetőség választó közgyűlés. Szabálytalanságok a közgyűlés technikai lebonyolításában, ezért a közgyűlési határozatot 2 tagunk a Pécsi Városi Bíróságon megtámadta. A lezajlott per során a Legfelsőbb Bíróság 1992. augusztus 11.-én helyben hagyta az elsőfokú bíróság elmarasztaló ítéletet, melynek következménye új közgyűlés megtartása volt. A megismételt közgyűlés Dr. Pesztenlehrer Istvánt elnöknek, Dr. Rédey Tibort főtitkárnak választotta meg, akik 2005.-ig látták el feladatukat.

1992. január 26-án megjelent az Orvosi Hetilapban az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása: az akupunktúrát csak az arra kiképzett orvos végezheti.

1992-ben a MAOT rendezte Budapesten az ICMART világkongresszusát – a visszajelzések alapján – a nemzetközi társaság tagjainak teljes megelégedésére. A szervezésben, lebonyolításban jelentős szerepet vállalt Dr. Bodor Géza, Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Hindy Andrea, Dr. Nyitray Tamás, Dr. Pesztenlehrer István, Dr. Rédey Tibor, Dr. Szabó András.

1992-ben Dr. Pesztenlehrer Istvánt megválasztották az ICMART alelnökének, majd 1996-1998 között a nemzetközi társaság elnökeként is tevékenykedett.

1994-ben Társaságunk felvételt nyert a Magyar Orvos Társaságok és Egyesületek Szövetségébe (MOTESZ).

1995 szept. 28. A készülő, un. “természetgyógyászati törvénnyel” kapcsolatban a Szakmaközi Bizottság eljuttatta a Népjóléti Minisztériumba állásfoglalását, melyben leszögezte, hogy az akupunktúra, a manuálterápia, a gyógytorna és a gyógymasszázs az orvostudomány szerves része és nem tartozik az úgynevezett természetgyógyászat tárgykörébe. Az elkészült törvény egyedül csak a HIETE akupunktúra képzését ismerte el hivatalosan, melyet indirekt elismerésnek könyvelhetünk el.

Fáradozásunk eredményeként az Országos Egészségügyi Pénztár elismerte az akupunktúrát, igaz, hogy csak az egészségügyi intézetekben a Homológ Betegség Csoport pontrendszer keretén belül finanszírozza a kezeléseket, a fizioterápia részeként.

A MAOT keretén belül folyó tudományos munkát bizonyítja számos könyv megjelenése, melyet tagtársaink írtak, vagy fordítottak. (Dr. Csáki József, Dr. Debreceni László, Dr. Dravetzky Éva, Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Hrabovszky Mihály, Dr. Marton Sándor, Dr. Pesztenlehrer István, Dr. Rédey Tibor)

2000-ben Dr. Hegyi Gabriella megvédte tudományos értekezését és elnyerte a PhD. fokozatot a HKO gyakorlati alkalmazása (akupunktúra és lézer) témájában. (Mechanikus és elektromágneses biostimuláció címmel.)

2005-ben Dr. Rédey Tibor főtitkárunk elhunyt. A 4 évente esedékes és 2005-ben megtartott tisztújító közgyűlés Dr. Hegyi Gabriellát elnöknek, Dr. Bodor Gézát főtitkárnak választotta meg.

Az új vezetőség megszavazta a Társaság szakmai életének felfrissítése céljából több, újabb szekció megalakítását: neurálterápiás, fitoterápiás, orálakupunktúrás, biofizikai orvosi szekciók munkája indult el. (vezetőik: Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Szöllősy Róza, Dr. Csiszár Róbert, Dr. Szántó István). A hallgatói és szakdolgozói munkacsoport is elkezdte munkáját, hiszen az akupresszúra is a HKO tevékenységei közé tartozik. Terveink szerint a masszázsok keleti formáival foglalkozó egészségügyi dolgozóknak is fórumot biztosítunk a jövőben.

A Társaság együttműködési kapcsolatot tart fenn 2. éve a Tangshan-i Orvosi Egyetemmel, (North China Caal Medical University, Tangshan, Hebei) ahova 2006-ban 28 tagú magyar orvosi delegáció megy először, gyakorlati és elméleti tapasztalatcserére. Ezt szeretnénk minden évben megismételni a jövőben. Ezen együttműködés alapján is, a Debreceni Egyetemen 2006-ban megalakult az első magyar HKO Tanszék, amelynek munkájában a MAOT is részt vesz.

A MAOT tevékenyen részt vesz a Pécsi Egyetemen 2004-ben akkreditált és pontszerző – immár az új rendeletnek megfelelő – 2 éves HKO képzés lebonyolításában is, amelynek során tartalmas és színvonalas elméleti és gyakorlati képzésekkel szeretnénk ezen ősi, mára hivatalosan a WHO és a Magyar Tudományos Akadémia által is hivatalos gyógymódnak elismert, muködő és effektív orvosi szakmának újabb, magas szakmaisággal dolgozó orvosokat képezni.

A MAOT részt vesz az Európai Parlament 7. keret programjának kidolgozásában, rendszerességgel az ICMART munkájában, valamint az Országos Komplementer Orvosi Módszertani Intézet munkájában is. Minden Világkongresszuson előadással jelenünk meg és több díjat is nyertek a Társaság tagjai a konferenciákon. (Berlin, 1992, I. díj, Edinborough, 1 díj, 1998., Sidney, 1. díj 2004.).

—————————————————————————

“Laner Antal  – érem” kitüntetésben részesültek :

 

laner_erem2

 

 

 

Dr. Csáki László, 1995.

Prof. Johannes Bischko,1998.

Dr. Pesztenlehrer István, 1999.

Dr. Rédey Tibor, 2002.

Dr. Lencz László, 2004.

Dr. Nyitrai Tamás, 2005.

Dr. Hegyi Gabriella, 2007.

Prof. Jochen Gleditsch, 2008.

Prof. Toshikatsu Yamamoto, 2008.

Dr. Dravetzky Éva, 2009.

Dr. Bodor Géza, 2010.

Dr. Fülöp István, 2010.

Dr. Várkonyi Ákos, 2015.

Dr. Csiszár Róbert, 2015. 

Dr. Szabó András, 2015.

—————————————————————————

A “Komplementer Orvoslásért díj” –  kitüntetésben részesült;

a Díjról

aMAOT_15_27b

 

2015  Prof. Dr. Hegyi Gabriella – Habilitatio

 

 

aMAOT_15_27a

aMAOT_15_27