maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

Küldte mint - aug 11, 2013 -ban Beszámoló, Hírek, Hírlevél | 0 hozzászólás

2011/1. Hírlevél

2011/1. Hírlevél

Beszámoló a Magyar Akupunktúrás Orvosok XXV. Kongresszusa, a IV. Sino-Magyar Orvosi Fórum, a “CAMbrella” európai uniós projekt pécsi rendezvényéről “CAM az alapellátásban” cimmel.

2010. november 5-12. Hotel Corso

 

Előzmények: “Európa kulturális fővárosa, Pécs” 2010-es egyik kiemelt TéT rendezvényeként került lebonyolításra a IV. Magyar-Kínai Orvosi Kongresszus, amelyre kínai, európai és más földrészekről érkeztek szakmai kiválóságok. Cél: a komplementer medicina és gyógyászati eljárások ellenőrzött, és az európai normák szerinti alkalmazhatóságának vizsgálata, közös tapasztalatok megbeszélése. (Részletes program: www.maot.hu )

A kiemelt orvostudományi rendezvény szervezése több feladatot vállalt fel: a Magyar Akupunktúrás Orvosok XXV. Jubileumi Kongresszusát a “CAMbrella” EU-s nagy projekt workpackage- vezetőinek találkozóját (www.cambrella.eu), valamint a IV. Sino-Magyar Fórumot is egyben.

A 2002-ben történt magyar-kínai kétoldalú kormányközi megállapodást követően az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)és a kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium által 2003-ban kiírt kétoldalú TéT pályázat adta lehetőségek során több, jelentős eredmény született (stressz tűrő növényfajták nemesítése, immunrendszer ellenállását növelő hal és növényi tápok kifejlesztése, TCM és európai gyógyászati módszerek alkalmazása az egészségügyben, ICT eszközök fejlesztése, új szennyvíztisztítási technológiák kidolgozása, stb.).

Az elért eredmények hasznosítása és a további együttműködések megalapozása céljából miniszteri szintű TéT találkozót tartottak az NKTH-ban 2010-ben. Itt megvitatták új, nagy TéT projektek támogatását szolgáló közös TéT Alap létrehozását, valamint innovatív termékek/szolgáltatások bemutatásának lehetőségét egymás országaiban. Az esemény fontos kísérő rendezvénye lesz egy kétoldalú TéT wshop, melynek keretein belül magyar és kínai projektvezetők bemutatják a kétoldalú TéT együttműködés során elért kiemelkedő eredményeiket.

Fenti lehetőségekkel élve folyamatosan – azaz 7 éven át – megvalósultak, illetve kezdődtek szakmai kapcsolatok a kínai Tangshani Orvosi Egyetemmel (www.NCCMU.cn), amely ma már egyesült és a Hebei United University nevet felvéve 45 000 hallgatói létszámmal rendelkezik. Ennek során 2006-ban Kínában került korábban megrendezésre az I. Sino-Magyar Orvosi Konferencia, amelyen 28 magyar orvos kolléga vett részt. Egyúttal megünnepeltük a kínai tangshani NCCMU egyetem fennállásának 50. évi jubileumát.

Ekkor került aláírásra az a dokumentum is, melynek értelmében évente tapasztalatcserén vesznek részt munkatársaink. Másfelől, a 11/97 Eü. Min. és a 40/97. Kormányrendeletnek megfelelően kínai partnereink 1998 óta oktatókkal segítik a Magyar a Akupunktúrás Orvosok által végzett képzéseket, ill. társaságunk munkáját.

Ugyanakkor 2008 óta a Pécsi Egyetem ÁOK Komplementer Medicina Tanszékével közösen végzett szakmai képzésekben mindkét fél jelentős szerepet vállalt. Ezt a megállapodást kiegészítette, illetve annak eredményeként megvalósult egy európai uniós pályázat is, (FP 7, CAM témában, 2009.). A II. Sino-Magyar Orvosi Konferencia Budapesten történő sikeres megrendezésével és annak kínai S&T Minisztériumi visszhangjával tovább bővültek lehetőségeink.

A 2007-es Pekingben megrendezett TCM Kínai Világkongreszusán a Kínai Népköztársaság által delegált “International Preparatory Committee of TCM” 40 tagú testületének magyar tagja lett társaságunk elnöke személyében a Kínai S&T Minisztérium javaslatára. (Dr. Hegyi)

Ezen pozíció azt is lehetővé tette, hogy az EU által elfogadott, és a hagyományos keleti gyógymódokat kutató, annak hatásait igazoló, 16 EU-s tagország által alakított nemzetközi Konzorcium meghívott tagjaként, a Pécsi Egyetem ÁOK Komplementer Tanszékével a háttérben bekapcsolódjunk a berlini Charitee Egyetem CAM Tanszékével közösen indított projektbe. (www.cambrella.eu) Így nemcsak a kínai partner egyetemekkel és azok kutatói gárdájával, hanem az EU tagországokban is dolgozunk szakterületünk színvonalának magas szinten tartásáért és annak megfelelő elismertségéért.

A 2009 szeptemberében, Tangshanban megrendezett III. Sino-Magyar Orvosi Konferencia már lényegesen kibővült szakmai hátérrel: a pekingi TCM Akadémia és a Chengde-i Orvostudományi Egyetem részvételével indított újabb projekteket. Jelenleg 3 kínai-magyar projektjavaslatunk van birálati szak után a NKTH-TéT-nél, várva elindulásukat, folytatva az eddigi sikeres munkát (Cardiovascularis betegségek, diabetes mellitus és oncológiai témákban 2011-2012 évekre.)

 

Az együttműködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészítő jellegére).

A nemzetközi részvétellel megrendezett szakmai konferenciák lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők kutatási eredményeiket egymással megosszák, szakmai vitákat generáljanak és további együttműködési lehetőségeket keressenek a gyógyászati eljárások színvonalának emelése, hallgatói csereprogramok kidolgozása, oktatók cserelehetőségeinek érdekében.

A rendezvény helyszínének megválasztása azért is különleges, mert Pécs, mint “Európa Kulturális Fővárosa” az európai érdeklődés központjába került 2010-ben. Ezen okból kifolyólag külföldi partnereink kiemelt figyelmet szenteltek minden itt szervezett rendezvényen történő megjelenésnek. Ugyanakkor a projektbe bevont magyar szakértők a kínai viszonyokra adaptálva dolgoznak ki ajánlásokat és szerveztek továbbképzést kínai kollégáik számára.

 

A közös munka célja. Várható eredmények. Az eredmények hasznosítási módja.

A Kongresszus kezdete előtti napon, november 4-én a PTE Rektora, Prof.Dr. Bódis József és rektorhelyettese, prof. Dr. Komlósi László, valamint Dr. Betlehem József ETK Dékán képviseletével aláírásra került a két egyetem közötti kooperációs megállapodás, amely hosszabb távon is kedvező kilátásokkal kecsegtet a jövőt illetően, minden PTE Kar számára.

Célunk a szorosabb szakmai kooperáció kialakítása, szakmai és személyes szakértői kapcsolati tőke kamatoztatása, közös nemzetközi projektek indítása az egészségügyi szolgáltatások és kutatások színvonalának javítása. Az EU-KÍNA kontinensközi kapcsolatokban való fokozott magyar szerepvállalás erősítése szintén fontos célkitűzés. Kiemelt feladat: a lakosság általános egészségi állapotának javítását célzó olyan életmód modellek/megelőzési technikák felvázolása, ami a TB kiadások csökkentését is eredményezi.

 

Az együttműködés várható társadalmi-gazdasági haszna mind magyar, mind külföldi viszonylatban.

 • Pécs, Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt rendezvénye, a Pécsi Tudományegyetem támogatásával. (PTE, Pécsi Polgármesteri Hivatal)
 • Szakmai elismertség növelése
 • a TCM és európai gyógyászati módszerek közös alkalmazási lehetőségei
 • Egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése
 • Társadalmi megítélés pozitív hatásának előmozdítása
 • Innovációs lehetőségek feltárása és alkalmazása. Több Kínai Egyetem részvétele a rendezvényen.
 • Kis és középvállalkozások bevonása a gyógyászati tevékenységbe.
 • Magyarországi Kínai Gyógyászati Centrum létesítésének terve jövőbeni megvalósulással (Zalakaros, Szechenyi terv)
 • Hallgatók és oktatók cseréje, hallgatói/oktatói programok elindítása
 • Konfuciusz Intézet létrehozása a PTE-n kínai kormánytámogatással, szándéknyilatkozat aláírása 2011. januárban megtörtént.

A rendezvényt 250 résztvevő és több kiállító tisztelte meg jelenlétével, az orvostanhallgatóknak és egyéb egyetemi hallgatóknak, Phd-hallgatóknak díjtalan belépést biztositottunk.

Érdekes és izgalmas előadásokat hallhattunk a fájdalomszindrómákban alkalmazható módszerekről, a kiegészítő Tuina masszázsterápiáról több workshop is gyakorlati bemutatót tartott, az európai uniós helyzetről és szabályozásról, a nemzeti sajátosságokról és a betegek védelméről, valamint az Uniónak adandó CAMbrella által jegyzett útmutató és ajánlás is érdekes információval szolgált. A homeopátiás előadások a gyermekgyógyászati alkalmazások terén igazolták létjogosultságukat, illetve a fibromyalgiás betegek újabb kezelési formái is érdeklődést váltottak ki.

A jubileumi kongresszus fényét emelte Balogh József zongoraművész Chopin és Gershwin darabjainak interpretálásával, illetve Liszt II. Magyar Rapszódiájának kiváló tolmácsolásával.

Természetesen a vendégek és a magyar résztvevők is megismerkedhettek kevés szabad idejükben Villány, Harkány és a Pécsi Pezsgőház kiváló kínálatával és kulináris élményeivel, amit megcsodáltak és elraktároztak élményeik között, öregbítve a magyar izekről és általában egész Magyarországról kialakult jó véleményt.

 

A MAOT friss hirei:

Sikeresen elindul ebben az évben két olyan szakképzés, amely a 11/97 NM Rendelet alapján liszence vizsgaköteles orvosi tevékenység. Úgy gondoljuk, hogy ezzel tovább sikerül szélesíteni a kollegák gyógyító palettáját a jövőben.

Ezen tanfolyamok a következők:

 • Neurálterápia: 1,5 éves, hétvégi oktatásban, gyakorlatokkal
 • Manuális medicina: 1,5 éves, hétvégi oktatásban, gyakorlatokkal (alap szakmai oktatónak sikerült Dr. Tiberio Brennert -Modena, Olaszország- megnyernünk)

A tanfolyamokról, tematikáról bővebbet az OFTEX és a MAOT honlapon olvashatunk. Bővebb felvilágositás és jelentkezés Bakos Nóra titkárságvezetőnél ( T:06-1-281-30-35)

 

Személyi hirek:

Dr. Bodor Géza főtitkárunk fájdalmas elvesztését még nem tudtuk feldolgozni, de a munka megkívánja, hogy új főtikárunk lépjen a helyére “továbbvíve a lángot”.Egyik kiváló tanítványa vállalta ezt a feladatot, és így most tisztelettel üdvözöljük a MAOT új főtitkárát Dr. Joós Károly kollega személyében, aki fiatalos tettvággyal és ambiciókkal már megkezdte munkáját. Sok sikert ehhez!

 

Kongresszus:

ICMART idei kongresszus: 2011. 05.13.-05.15.-ig, Hágában.

További információk www.icmart2011.org és a MAOT honlapon.

A MAOT ezévi XXVI. kongresszusát Egerben tartja meg szeptember 30. és október 02. között. Kérünk minden kollegát, hogy próbáljon előadásokkal, poszterekkel aktívabban résztvenni ezen az eseményen, ami ( pontokkal elismert ) szakmai továbbképzés is egyben.

A 2010-es kongresszus előadásanyaga megvásárolható, érdeklődni a www.maot.hu weboldalon, és telefonon lehet Bakos Nóránál, a DVD ára 3.000.ft.

Levelünk mellékleteként megküldjük a 2011. évre szóló tagdíj befizetéshez szükséges csekket, melyet 2011.év június 30.-ig kérünk teljesíteni. Tagdíj rendes tagoknak 6.000.forint, nyugdíjasoknak 3.000.forint.

Egyéb: Kínai kézműves ajándéktárgyak megrendelhetők és vásárolhatók, közvetlen Kínából érkeznek (kézzel faragott dobozok, teáskannák, porcelán teakészlet, stb…).

Információ: Titkárságon és a www.yamamoto.hu honlapon.

 

Budapest, 2011. január 31.

 

Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD.

MAOT elnök

Letölthető anyagok:

2011-1-maot-hirlevel
Letölthető hírlevél