maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

Küldte mint - jún 27, 2018 -ban Kongresszus |

Macao WHO T&CM Workshop 2018 jún. – Beszámoló

Macao WHO T&CM Workshop 2018 jún. – Beszámoló

 

Tradicionális és Komplementer Medicina Workshop

Szervező: World Health Organisation

Partner: P.R.China, Macao Sar

Helyszín: MACAO SAR, P.R.China, 2018. Jun. 6-9.

 WHO köszönet nyílvánitás

 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD. PTE ETK, TCM Konfucius Institute, Hu

 

A WHO által korábban, 2014-ben elfogadott és publikált kiadvány megjelöli a következő, immár kiterjesztett 2014-2023-as időszakot, (az első hasonló ajánlás 2005-ben jelent meg) amelyben a „WHO Hagyományos Gyógyászati Stratégiája” került bővebb meghatározásra, hogy segítsen a hozzátartozó országok egészségügyi vezetőinek olyan megoldások kifejlesztése, amelyek hozzájárulnak a népesség jobb egészségügyéhez, az általános egészség javításához, megőrizve a betegek autonómiáját és jogát a tradicionális és komplementer medicinához történő hozzáférést illetően.

„ A jelen stratégia két fő célt szolgál: a WHO tagállamok támogatása 2008-ban elhatározta, hogy kihasználja a Tradicionális & Complementary Medicine (továbbiakban: T & CM) lehetőségének potenciális hozzájárulását az egészséghez, a wellnesshez és az emberek igényeihez mérten, valamint a T & CM biztonságos és hatékony felhasználásának előmozdítása révén a termékek, a különféle alkalmazások és az alkalmazók megfelelő szabályozása kérdésében.

Ezek a célok három stratégiai célkitűzés megvalósításával érhetők el az adott időszakban:

1) a megfelelő alaptudás összegezésével és a nemzeti politika kialakításával,

2) a biztonság, a minőség kérdéseinek szabályozásával, és a biztonság erősítése érdekében tett rendeletek alkotásával, a hatékonyság a szabályozás révén, és

3) az egyetemes egészségügyi lefedettség előmozdításának kérdése a T & CM szolgáltatások kialakításával, valamint az öngondoskodás integrálásával a nemzeti egészségügyi rendszerekbe.

A stratégia frissítése és fejlesztése lehetővé tette a WHO számára, hogy jobban érvényt szerezzen arra, hogy megértsék, hogyan lehetne növelni a T & CM globális integrációját az egészségre ható rendszerekben. A tagállamok számára ütemtervet fog biztosítani, hogy további sikereket érjenek el a T & CM stratégiai tervezésében. A stratégia értékes eszköze lehet a tagállamok kormányainak, az egészségügyi rendszert tervezők és egészségügyi szakemberek számára, és – amely leginkább döntő fontosságú kérés is – az egyének javát szolgálják, akik keresik a megfelelő ellátást, a megfelelően képzett orvostól, aki képzett ezen ágazatban is, a megfelelő időben.”

Ezek voltak Dr. Margaret Chan, WHO igazgató bevezető mondatai a hatalmas, több évet átölelő program indulásakor.

Ebben az évben 85 ország szakembereit hívta meg a WHO Tradicionális Medicina igazgatósága (dr. Qi Zhang) Makaó SAR-ba, ahol a makaói kormány, a kínai kormánnyal együtt szervezte meg ezen rangos workshop technikai feltételeit.

Európából csak Magyarország és Törökország képviseletében volt meghívott egyetemi tanár szakember, amelynél valószínűleg egyik lényeges szempont volt a török Isztambulban 4000 fős közönség részére a Tradicionális és Komplementer Medicina Világkongresszus áprilisi megszervezése a WHO-val karöltve állami elnöki támogatással. Akkor is a magyar meghívott előadó plenáris előadásban vázolta az európai kutatásokat a témában (Cambrella Pan-Európai Project 2010-2012).

Gondolom, ennek a tapasztalatnak volt köszönhető a jelen meghívás is. A hosszú és sok problémát adó utazás után, amelyet végül is 26 óra alatt lehetett teljesíteni – a nem induló Air China gép kiesése miatt – Taiwanon keresztül értem el Makaóba, ahol örömmel rogytam le a Hotel Royal Macau szálloda 15. emeleti szobájában. A nagy pára és a 36 fokos meleg, valamint a monszun esők által áztatott levegő kissé idegennek tűnt, de pár órai alvás után elmúlt a jetlag és kíváncsian vártam, mit hoz az előttem levő 3 nap?

A nagyszabású ünnepélyes megnyitón a nemzetközi szakmai tanácsadók bemutatása (Kína, India, Norvégia, USA, Kanada) után az adott 3 nap megbeszélendő feladatait tekintettük át, majd kezdetét is vette a szoros, reggeltől késő estig tartó közös munka. Pendrive-on mindenki megkapta a vonatkozó nemzetközi dokumentumokat és rendeleteket, valamint a WHO vonatkozó szabványait is.

Az első naptól kezdve végig 10 személyes kerekasztalokhoz ültetetten, egy WHO munkatárssal irányítottan kezdtünk el a közös brainstormingot, amelyről minden kerekasztalnál egy kollégának éjjel kellett reggelre ppt beszámolót készíteni összegezés végett, amelyet reggel minden asztal vezetője előadott, majd összegyűjtött a szervező WHO igazgatósága. Másnap más asztalhoz került mindenki és harmadik napon is változtatott ültetési rend volt, irányítva az adott kérdés WHO szakértőjével, amelyet egy-egy keynote előadással indítottak. Közben minden résztvevő – egyesével, egy-egy 35 perces ppt-vel – beszámolt a saját országában levő CAM szabályozásról és problémákról, feladatokról, amelyet szabadon feltehető kérdések követtek. Érdekes tapasztalat volt a sokszínűség és a különböző nemzeti gyakorlat szórás is országonként. Például a homeopátia Törökországban, Dél-Amerkiában, USA-ban, Kanadában, Franciaországban, Görögországban, Németországban, Svájcban, Ausztriában, Romániában is hivatalosan engedélyezetten, szabályozottan, problémamentesen engedélyezett, dacára az európai akadémiai véleményeknek. Az apiterápia, ózonterápia engedélyezett önálló entitás több országban is.

Az első napon a szabályozás kérdésével foglalkozott minden kerekasztal.

Felvetődő alap kérdések a következők voltak, keywords:

 • A politika feladata, hogy integrálja a TM-et a nemzeti egészségügyi rendszerekbe, ahol ez megvalósítható, a nemzeti TM politikák és programok kidolgozásával és végrehajtásával.
 • A biztonság, hatékonyság és minőség megkövetelése, ellenőrzése elősegíti a TM biztonságát, hatékonyságát és minőségét a tudásbázis bővítésével és a szabályozási iránymutatások nyújtásával és a minőségbiztosítási szabványok kialakításával.
 • A hozzáférés növeli a TM elérhetőségét és megfizethetőségét, hangsúlyt fektetve a szegény népességhez való hozzáférésről, racionális használat elősegíti a megfelelő TM terápiás szempontból megfelelő használatát a szakemberek és a fogyasztók számára.
 • Mi tekinthető népi gyógyászati hagyománynak egy adott országban, hogyan lehet ezt beépíteni az ellátó rendszerekbe.
 • Kik javasolhatók a helyi rendeletek alkotóinak: adminisztratív személyek, de a szakemberek ismerete és tapasztalata sem nélkülözhető.
 • A kormányok közötti eszmecsere egymás rendszereiről a CAM vonatkozásában, értékes, alkalmazható és bizonyított eljárások esetében financiális támogatás biztosítása (kutatásra is!).
 • Ellenőrzési pontok kiépítése (alkalmazók ellenőrzése és szankcionálása a malpractice miatt).
 • Registered professional stakeholders.
 • Egyetemek, főiskolák mellé rendelni a képzéseket, CAM Departemenek kialakításának javaslata, egyetemi kurzusokon történő oktatások szervezése és támogatása.
 • Curriculumok kialakítása, amelyek nagyobb régiókra (pl. Európa, Amerika, Ázsia) ) is érvényesek.
 • Szkeptikus vélemények helyénvaló kezelése és megfelelő szintű megválaszolása, támogatás.
 • A betegek / igénybe vevők megkérdezése, véleményének megismerése.
 • Ellenőrzött szakmai újságok, press media helyénvaló kezelése, „fake-news” elleni küzdelem.
 • Erősítése a párbeszédnek a résztvevő providerek és a kezelést igénybe vevők között, beteg-edukáció erősítése.
 • Erősíteni az akadémiai orvoslás és a CAM alkalmazók közötti kollegiális párbeszédet.
 • Egyetemi képzéseken, doktori iskolákban lehetőséget adni a továbbtanulásra, kutatásra (Msc, PhD).
 • Népi módszerek vizsgálata és támogatása, beemelése az alapellátásba (Ázsia, Afrika, Kanada, Brazília, Kuba, Thailand, stb.).
 • Alapellátás és szakellátás kérdései.
 • Nemzeti stratégia készítése a megfelelő integráció erőteljesebb eléréséhez.

A második napon a herbal medicina, termékek, műszerek, egyéb technológiákról esett szó.

Keywords:

 • A már korábban kiadott guidlineok megfelelő alkalmazása (GACP, GMP, GCP), gyógynövények termesztésének, kultivációjának megfelelő értékelése.
 • Minőségi kontrol a gyógynövénytermesztésben és feldolgozásban.
 • Etikus alkalmazás.
 • Kontaminációk a gyógynövényekben, (nehézfémek, állati szennyeződések, stb.).
 • Engedékenyebb – könnyített – herbal medicina szabályozás elérése az EU-ban.
 • Műszerek engedélyezésének szabványosítása nemzeti szinten.
 • Farmakovigilance vizsgálata, biztonságos alkalmazás.
 • Pharmakológiai interakciók vizsgálata OTC gyógyszerekkel.
 • Beteg edukáció, egészségtudatos magatartás kialakítása.
 • A máshol termelt és készített produktumok megbízható, biztonságos alkalmazásának kérdése.
 • Regisztrálás, prae- és post-market survey.
 • Quack-watsch termékek kérdésköre.
 • Elkészült termékek quality controllja, stabilitási vizsgálatok.

A harmadik nap izgalmas témája a Gyakorlat kérdésköre volt:

Keywords:

 • Milyen képzésekkel és hogyan válhat valaki szakemberré a CAM-ben?
 • Milyen intézményeknek kellene az oktatást és a vizsgáztatást végezni?
 • Sok helyen az egyetemek vállalták fel ezt a munkát. (Kuba, Chile, stb.).
 • Téves diagnózisok kérdése, felelősség és felelősségre vonás lehetősége.
 • Supervision lehetősége – pl. kínai nem orvos gyógyászoknál Európában.
 • Malpractice jelentősége, téves információk hirdetések kérdésköre.
 • Felismerni a képzés-oktatás fontosságát (egyetemek, főiskolák), integrálni a curriculumokba, továbbképzések megszervezése.
 • Integráció lehetőségei: alapellátás, szakellátási formában.
 • Stratégiai terv készítése a jövőbeni előrehaladáshoz.
 • Kulturális különbségek az egyes országok etnomedicinális gyakorlatában.
 • Milyen nomenklatúrák léteznek, melyek azok, amelyek integrálhatóak az eü. rendszerekbe helyileg? (pl. akupunktúra, homeopátia: Svájc, Ausztria, Németország).
 • Ellenőrzési pontok kidolgozása és szankciók megfogalmazása és alkalmazása a “malpractice”-nál.

A sok munka mellett volt lehetőség az esti vacsorákon a helyi Fado portugál étteremben megbeszélni a helyi sajátosságokat is a kollégákkal. Az utolsó este a WHO CAM igazgatója megköszönte a munkát és pár hónapon belül ígérte a WHO stratégiai ajánlását kidolgozni a javaslatok alapján és eljuttatni a tagországoknak.

Végezetül: a WHO igazgatója Temporary Advisor / ideiglenes tanácsadónak jelölt ki, amely nagy megtiszteltetés számomra és elismerése az elmúlt 35 évi szakirányú munkámnak.

Sok munkát jelentett a 3 munkanap és a másik 3 is, ami a hosszú úttal telt el, de érzésem szerint megérte a részvétel. Ugyanakkor a kollégák elismeréssel szóltak a magyar 1997-es szabályozásról is, amely azonban közel 20 éves és megérett az újragondolásra, mert a korábban első helyünket ebben már régen elvesztettük, pl. Törökország manapság jobban szabályozza ezt a tevékenységet egyetemi képzésekkel, szabályok lefektetésével és szankciók kidolgozásával az ellenőrzés hatékonyságát illetően!

 

Budapest, 2018. június 23.

 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella