maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

Küldte mint - aug 14, 2013 -ban Kongresszus | 0 hozzászólás

I. SINO-Hungarian Medical Conference

I. SINO-Hungarian Medical Conference

Kína, 2006. október 16-28.
a Tangshan North China Coal Medical University szervezésében

Beszámoló az NKTH-TeT keretén belüli Kínai-Magyar együttműködési programról 2003-2006.

sino1Kína a hagyományos kínai orvoslás bölcsője, ami elvitathatatlan. A Hagyományos Kínai Orvoslás a WHO 1976-os állásfoglalásában tudományos igényű, megalapozott, empirián alapuló, de ma már szerte a világon nagy anyagi ráfordításokkal is sok esetben bizonyított orvosi diszciplina. A Komplementer Medicina egyik alapvető ága, amelynek térhódítása szerte a világon észlelhető és ma már nem hagyható figyelmen kívül. Ezen ismeretanyag további kutatása, az evidence based medicine oldaláról is történő megerősítése mutatkozik meg a WHO 2002-2010 közötti stratégiai ajánlásában, amelyben rámutat a kutatások fontosságára és a betegek érdekében történő hatékony és etikus alkalmazás szükségére, főleg a gyógynövények elterjedt használata kapcsán. Magyarországon a HKO oktatása 1988-ban indult el, majd 2000-ben megszűnt, illetve rövidített 4 hónapos kurzusként Szegeden indult újra, és csak 2004-óta él ismét (felnőttképzésként, iskolarendszeren kívüli oktatási formaként) szakorvosok részére, egyetemi pontszerző 2 éves tanfolyamként.

sino2A Magyar NKTH (TéT) Tudományos és Technikai együttműködés alapítványa, évek óta pályázatokkal segíti a két ország közötti kapcsolatok kiszélesítését. 2002-ben a két ország kormányfői megállapodást kötött, amely érvényben van és szükséges lenne előre is lépni ezen egyezményben, hiszen a kínaiak évente kezdeményezik ezt. 2003-ban a kínai fél részéről a 3. legnagyobb város, Tangshan és annak orvosi egyeteme lett a partnerünk. Tangshan története az 1976-os hatalmas, sok áldozatot követelő földrengés – több mint 250.000 halottal – az óriási károk eltüntetése és egy új város felépítése, szinte heroikus közdelemmel. A kapcsolat első évében kölcsönösen mindkét fél meglátogatta a másik országát, ismerkedve annak általános adottságaival és szakmai szervezeteivel. Háromtagú magyar delegáció utazott ki 2003-ban Kínába, ahol 14 nap alatt alkalma volt megismerkedni a partner város egyetemével, annak napi munkájával, a hallgatók oktatási curriculumaival, a továbbképzések rendszerével, a partner kórházak és megyei egészségügyi intézetek feladataival és mindennapi munkájával – amelyeket mintegy ernyő alá von a Tangshani Egyetem. Módunk volt megismerni a rohamosan fejlődő kínai technika vívmányait, amelyek bevezetése az egészségügyi ellátórendszerbe is folyamatos és impozáns. A működő Gamma-kés, az egynapos laser műtétek, a rendezett járó és fekvőbeteg ellátás, az intenziv kórházi egységek, a co-paymenttel történő hagyományos kínai orvoslás igénybevételének gyakorlata mellett, módunk nyílt a kínai történelem emlékeinek felkeresésére is (Xian, Quinquandao, Tianjin, Qin, Ming Dinasztia síremlékei, Nagy Fal, Tiltott város, Nyári Palota, buddhista kolostorok és templomok, stb.), ugyanakkor ámultunk az országszerte folyó nagyarányú építkezéseken, a hatalmas méretű portaszolgálatal is ellátott lakótelepeken, a rendezett, kátyúmentes utakon, a modern autóparkon, a már kész olimpiai csarnokokon. A kínai fél részéről is itt járt az egyetem küldöttsége, akiket a magyar szervező (Komplementer Orvosi Tanácsadó Testület, MAOT) igyekezett a magyar egyetemek vezetőségével megismertetni. Első évben széndéknyilatkozatok aláírására került csak sor, amelyben a pécsi orvosegyetemi centrum hallgatók cseréjét javasolta, főiskolai képzést ajánlott a tangshani egyetem főiskolai kara hallgatóinak, a szegedi egyetem a Hagyományos Kínai Orvoslás oktatásában való oktatói részvételt támogatta, a Semmelweis Egyetem is helyet adott egy pontszerző egynapos szakmai konferenciának- igaz magas piaci áron, de itt érdemleges találkozásra nem került sor az egyetem vezetőivel.

sino3A következő évben, 2005-ben, a kínai egyetemi vezetőség megismerkedett a hazai orvosképzés és főiskolai szintű képzés részleteivel, ismételten együttműködési megállapodásokat írt alá, amelybe a Debreceni Egyetem Orvoscentruma is belépett és itt már a farmakológiai gyógyszermolekula kutatás, valamint a kínai gyógynövények minősítésének gyakorlati kérdései is megfogalmazódtak, a Hagyomános Kínai Orvoslás gyakorlati oktatásával, a debreceni PhD, programban történő együttműködéssel, a hallgatói curriculumba történő felvétellel kapcsolatosan, közös szakmai publikációk megírásával. A Pécsi Orvos Egyetem – köszönet érte – az első kínai delegáció látogatása után már 2004-ben befogadta a két éves, 360 kontaktórás, 1200 órás Hagyományos Kínai orvoslás tanfolyamát (szakorvosok részére), évente 50-50 kreditponttal, liszence vizsga tartásával, ami a hazai képzés szintjét megemelte a kívánatos és elérendő szintre. Ezen lépés nagy határkő volt, mert immár a második kurzus hallgatói is készülnek a jövő évi kínai szakmai gyakorlatra. A nagyfokú érdeklődésre jellemző a 80-as induló létszám, amely a 2. évben sem csökkent- a többéves értelmetlen oktatási stagnálás után.

sino4A magyar küldöttség részére a kínai kórházi gyakorlatot szervezett több intézményben is, amely figyelembe veendő, értékes tapasztalatokat hozott, de emellett természetesen volt lehetőség megismerkedni Sanghai, Nanjing és környékének szépségeivel is.

Jelentős és az előzőekre alapozott fordulatot a 2006-os év hozott a kínai kapcsolatokban, mert a program 3. évében a Tangshan North China Coal Medical University rektora, dákánja és az egyetemi elnökök látogattak Magyarországra, ahol is konkrét megállapodás született a Debreceni Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének közreműküdésével, egy Hagyományos Kinai Orvosi Tanszék felállításával, gyógyszerkutatások pontosításával, hallgatók csereprogrammjával és a GMP, GCP nemzetközi előírásainak megfelelő munka elkezdéséről. A kínai egyetem javasolta az I. Kínai-Magyar Orvostudományi Konferencia megszervezését is Tangshanban, amelyre 2006. október 17-29 között került sor. A résztvevő 28 magyar orvoskolléga a HKO tanfolyam hallgatóiból került ki zömében és a témaként megjelölt “Stroke, prevencio, rehabilitáció” kérdéskörben készült el 5 kiváló előadás angol nyelven (stoke prevalencia, differenciál diagnosis, management, gyógyszeres kezelés, utókezelések, rehabilitáció, fizio-fizikoterápiás lehetőségek, alapelátási stroke rpevenció címmel), amelyet a gondos vendéglátók időben megkaptak és lefordítva ki is adtak a kongresszus idejére. 28 kollegával elutazni felelősség és gond is egyben, amit a vendéglátók kiválóan megoldottak. A hajnali megérkezéskor a pekingi repülőtéren várta az egyetem vezetősége a fáradt magyar csapatot, amelyet aztán rendőri felvezetéssel, megkülönböztetett módon és legendásan példás vendéglátói szeretettel tartott a látogatás utolsó napjáig. sino5A látogatás egyik célja volt a I. Sino-Hungarian Medical Conference,- amelyet jövőre itthon követ a II. Konferencia, – együtt a MAOT XXII. Kongresszusával- feltehetően Hévízen. Szimultán tolmácsolással, magas színvonaló kínai előadók is résztvettek, a stroke Kínában is fontos témájának körbejárásában. A konferencia – melyet a kínai magyar nagykövet is meglátogatott- izgalmában megfigyelhettük az előző évhez képest is a fejlődést az egyetemen, az új előadóterem minden kényelmet kiszolgáló, interetes hozzáféréssel rendelkező, kényelmes, megvilágított üléseit, a figyelmes transzparenseket, amelyek hatalmas feliratokkal hirdették a “Welcome, Hungarian Friend!” üzenetét. A sikeres konferencia után másnap következett a Tangshan North China Coal Medical University 80. eves születésnapi ünnepsége, amelyre a hallgatók és oktatóik hónapokkal azelőtt elkezdték a felkészülést. A reggeli órákban az egyetem hatalmas stadionjának gyepét műfűvel borították több ezer négyzetméteren, ezen ült a mintegy 6000 oktató és hallgató, több televíziós állomás emelvényen közvetítette az eseményt. A disztribünön 5 sorban foglaltak helyet az egyetem vezetői, a külföldi honorary professzorok (japan, amerikai, angol és köztük a magyar is.), a városi, tartományi képviselők, az egészségügyi minisztérium, nagykövetségek képviselői. A magyar nagykövet folyékony kínai nyelven üdvözölte az ünnepet. Este a jubileum tiszteletére könnyed ünnepi műsort szerveztek, amelyen a hallgatók igen színvonalas, mozgalmas táncos, akrobatikus, hagyományos ének és zene, táncszámokkal, de pl. az ir steppet és a spanyol flamencot is belevéve- megdöbbentő profizmussal szórakoztaták a csendben ülő közönséget. Előző napon felvetődött, hogy a kis magyar csapat elénekelhetne pár magyar népdalt- mi könnyedén igent mondtunk, nem gondolva arra, hogy ebbe a nagy műsorban lesz a helyünk. Este megdöbbenve vettük észre, mikor az első sorban kiültettek minket, hogy mi is fellépünk. Többen megrémülve javasolták, hogy mondjuk le, mindenki kicsit szorongott a rendezvény hatalmas méreteit látva. Nos, azért kértük, hogy az angol nyelvű konferanszie emlitse meg, hogy mi csak “alkalmi együttes vagyunk”. A kis csapat a hatalmas pódiumon felsorakozva szembe találta magát a csendes várakozó 6000-es tömeggel. Az első ének után hallottuk az ütemes tapsot, majd a 6. ének után, amely egy gyors kánonban zengett a mikrofonoknak is köszönhetően is- dörgedelmes, ütemes vastapsot kaptunk. Nagyobbat, mint a hazai előadók. Este az izgalom után, a sikert egy-egy kispohár szakival ünnepeltük mi is az egyetem vezetőivel, visszahallgatva a sikeres “magyar műsort” egy MP 3-as felvevőnek köszönhetően.
sino6A munka a következő napokban a kórházi gyakorlatokkal folytatódott, ahol is kiscsoportokban, egy-egy professzor mellett és vezetése alatt lehetett kérdezni, megfigyelni és tapasztalatokat gyűjteni, sőt kezelni is. A betegek kezelése a klinikán a modern és a hagyományos módszerekkel parallel folyhat, a beteg választásától és az orvosi javaslattól függően. Természetesen, minket a hagyományos orvosi gyakorlat izgatott főképpen, ezért azt igyekeztünk megismerni minél részletesebben. Az akupunktúrás, moxibutios, köpölyözési technikák mellett a gyógynövények alkalmazása is kiterjedt, sőt talán elsődleges. Minden kórháznak van saját herbál medicina kiszerelő patikája, ahol saját maguk készítik el a beteg részére- tasakolva- az egyénileg összeállított receptúra alapján a gyógynövényből készített gyógyszert, amelyet vagy főzet, vagy kapszula formájában fogyaszt el a beteg. Modern készülékek sorát figyelhettük meg itt is.
A gyakorlati napok után szervezett diszkusszio, amelyen minden gyakorlatot tartó professzor jelen volt – válaszolta meg kérdéseinket.
Az utolsó 3 napot Pekingben és környékén tölthettük, egy apartman szálló legmagasabb emeletein elszállásolva, ahol az internet eléréstől a felszerelt modern konyháig, kényelmes teraszig minden rendelkezésünkre állott, a pekingi kacsa fenséges izéig bezáróan. Kirándulást tehettünk a Nagy Falnál (Badao), a Ming síroknál, de azért belefért egy-egy rövid látogatás egy selyemgyárban és egy tenyésztett kagyló telepen is.
sino7Indulásunk előtti este – éjfél után szállt fel gépünk- a Tangshani Egyetem rektora, dékánja és a nemzetközi kapcsolatokért felelős oktatója felutazva Pekingbe, közös búcsúvacsorát adtak, amely a szokásos (és számunkra lassan már megszokott) 25-30 fogásból állott ismételten. Köszönetet mondtunk a kiváló és rendkívüli vendégszeretetről tanúskodó ellátásért, felváltva énekelgetve kedves dalainkat – majd kíséretükben elindultunk a Pekingi reptér felé, ahol a csomagfelvevők zord szigora figyelmeztetett minket a túlsúlyra bőröndeinknél, amelyekben sok-sok akupunktúrás tű és szakirodalom is lapult.

A következő időszak tennivalói: a II. Sino-Hungarian Kongresszus szervezése Hévizen 2007-ben, a már egy éve egyeztetett és teljesen elkészült Komplementer orvosi tevékenységet szabályozó kormány és miniszteri rendelet – mindenki – de főleg a szakma – által várt, szakminiszter által már 2004-ben megigért és az események rendezettségét biztosító megjelenése, annak értelmetlen és megmagyarázhatatlan halogatása helyett- mind megannyi feladatot jelentenek. A Komplementer Orvosi Módszertani Központ munkájának elindítása is sokat lenditene a helyzet megoldásán, annál is inkább, mert nemzetközileg is keresik a kapcsolatot magyar központtal- és már korábban bejelentette a szaktárca is elindítását, 40 M HUF-ot elkülönítve részére az induláshoz. (2004-ben…). Nemzetközileg hiteltelennek bizonyul a bejelentés, ha nem történik ebben a témában is lépés.

sino8A Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága (MAOT) – egyetem bevonásával – észrevehetően és kitartó munkával folyamatosan és sokat tett az elmúlt 4 évben a kínai-magyar kapcsolatok terén, amely tevékenység a következő 2007-2008-as időszakban is tovább folytatódik hivatalosan is, az újabb aláírt megállapodásokkal. (oktatók, kutatók hallgatók cseréje, minőségbiztosítás, HKO képzés, közös szakmai publikációk, gyógyszerkutatás, gyógynövénykutatás). Mindez biztosithatja csak a HKO elméletének és gyakorlatának korrekt és biztonságos alkalmazását, a képzés-oktatás-engedélyezés és ellenőrzés magyarországi gyakorlatának egységében.

Kína kaput nyitott Europa felé baráti módon, amelyen belépve tőlünk függ, hogy mennyiben és milyen mélységben tudunk meríteni a látottakból és megismertekből a mi előnyünkre, de legfőképpen betegeink segitésére is.

Budapest, 2006. November 10.

Dr. Hegyi Gabriella PhD.
EÜM. Komplementer Orvosi Tanácsadó testület titkára,
MAOT (Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága) elnöke,
TeT project vezetője