maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

Küldte mint - Sze 7, 2017 -ban Hírek |

Elnöki beszámoló MAOT 2o13-2o17

Elnöki beszámoló MAOT 2o13-2o17

 

 

 1. szeptember 9.

 

Kedves Kollégák!

Ismét eltelt 4 izgalmasan munkás év a MAOT életében, amely események összefoglalása képezi jelen beszámoló tárgyát.

 

Hazai események:

 • MAOT éves kongresszusok szervezése- növekvő számú kolléga részvételével évente
 • MAOT és egyetemi tanszék kapcsolata : működése, akkreditációk, tanfolyamok, újabbak befogadása, (OFTEX), kiegyensúlyozott kapcsolat kiépítése
 • PTE ETK doktori iskolai program (3 téma, Nemzetvédelmi Egyetem : 1 téma, doktori iskola, PhD hallgatók fogadása, 1 sikeres védés)
 • 2o15: TCM Konfucius Intézet megalapítása, működése-(7. a világban!)
 • HKO alaptanfolyam indítása kétévente (alacsony lemorzsolódással), 40-60 orvos hallgatóval
 • továbbképzések több témában (akkreditációval)
 • újabb , hosszabb képzések elindítása  (Neurálterápia, Manuális Medicina)
 • weblap megújítása és gondozása
 • Szakmai Kollégiumi Tagozat és Tanács vezetői és tagi képviselete
 • MAOT iroda munkája és üzemetetése  (felszerelése)
 • „MAOT története” című kiadvány szerkesztése és kiadása, publikálása hamarosan nemzetközi fórumon

 

Nemzetközi események:

– CAMbrella paneurópai project, 17 európai uniós egyetemmel- befejezett (www.cambrella.eu )

– NATO project befejezése- kelet-európai képviselet és szakmai összegezése, publikációja

– szakmai professzionális folyóiratok szerkesztőbizottsági tagsága (6):

Acupuncture and Electroacupuncture Research (IF) ,

   USA

Open Biomedical Publishing:  OBM Integrative and

   Complementary Medicine  USA

Oncothermia Journal, Germany
European Journal of Integrative Medicine  (IF), 

   (EUJIM) UK

International Journal of Complementary and

   Alternative Medicine, USA

Modern Application of Bioequivalence and

   Bioavailability (MABB), USA

 

 • nemzetközi kongresszus szervezése (ECIM 2016, NATO 2013, Sino-Hungarian Orvosi Kongresszusok 2013, 2015, 2017)
 • nemzetközi szakmai kongresszusokon való részvétel: ICMART 2015, ECIM 2014 , Vienna (Osztrák akupunktúrás társaság) 2016
 • külföldi tagtársaságok oktatásában meghívás (cseh, szlovák, török, osztrák, USA )
 • nemzetközi publikációk számának megemelkedése: 211 felül, független idézetek száma 2oo. (mtmt.hu )

 

Külföldi meghivások:

 • Taiwan, International TCM Program –oktatói státusz, 2o15
 • Xiamen, Congress of Confucius Institutes, Kína
 • Poprád, Slovák Akupunktúrás Orvosi Társaság, workshop adása, 2014
 • Bécs, Akupunture Gesellschaft, 2o16
 • New York, Columbia University: Omura prof. : Acupuncture and Electroacupuncture Congress
 • Ankara, Akupunktúra Kongreszus Egyetemi szervezés, 2o17

 

Szakmai szervezeti fejlődésünk:

– quality Control adatlap bevezetése:  – tudjuk ki, mit, hol mióta, stb…(15 éve igény)

– részvétel más szakmai fórumokon (társszakmai rendezvények)

– szervezett megszólalások …(TVm sajtó, press media)

– tagság létszámának bővítése

– újabb képzések bevezetése (Neurálterápia, Manuális medicina)

 

Problémák:

 • „sokszínűség” elfogadása, építő jellegű viták és összetartás hiánya,
 • Kínai nem orvosok politikai támogatottsága, előtérbe helyezésének ellensúlyozása mértéktartó, de hatékony politikával (MOTESZ, EMMI)
 • etikai fegyelem megőrzése (ügyek…)
 • szakmai támogatottság növelése
 • „Szkeptikusok társasága” és egyéb támadások kivédése szakmai alapokon és szervezetten

Végül, de nem utolsósorban megemlítem, hogy fájdalmas veszteségeink voltak az elmúlt 4 évben:

több  kiváló és a MAOT érdekében sokat tevő kollega távozott el tőlünk fájdalmas űrt hagyva maga után:

 1. Dr. Nyitrai Tamás orv. ezr. (alapitó tag és főtitkár h., oktatási felelős (HIETE), Lahner Antal dijas
 2. Dr. Várkonyi Ákos, alelnök, alapító tag, Lahner Antal emlékdíjas
 3. Dr. Pesztenlehrer István, (volt elnökünk 3 cikluson át, ICMART alelnök és elnök, Szakmai Kollégiumi Tanács elnöke 6 évig.), Lahner Antal emlékdíjas

és talán még többen, akikről nem is tudunk…Emlékezzünk rájuk kegyelettel és felejtve a MAOT-ért tett erőfeszítéseiket is…

Megköszönöm a vezetőség tagjainak , – kiemelkedően dr. Csiszár Róbert főtitkár úr,  dr. Kertész Ágnes phd-, dr. Csütörtöki Krisztina, dr. Máté Ágnes érzékelhető és erősítő  támogatását!

Ezennel a vezetőség és elnökség minden tagjának mandátuma lejárván:  lemondunk, helyt adva a szavazásnak!

Utoljára, de nem utolsósorban megköszönöm Bakos Nóra irodavezetőnek sokszor nehéz és alapos munkáját az oktatásszervezésében és a MAOT iroda vezetésében!

Kérem  a MAOT tagoktól a beszámoló elfogadását!

 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella PhD.

 

MAOT vezetőség választási HÍREK 

Amennyiben a 2017.09.09. 16:30h-ra összehívott közgyűlés határozatképtelen, a 17:00h-ra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámával határozatképes.

Amennyiben Közgyűlés résztvevőinek illetve a MAOT tagoknak az éves tagdíjuk nincs rendezve, vagy hátralékuk van, azt a nap folyamán Bakos Nóránál kiegyenlíthetik. A közgyűlésen csak érvényes tagságival lehet részt venni, ennek hiányában a leadott szavazat érvényét veszti.